Bóng Bán Dẫn 2N3055

Bóng bán dẫn 2N3055 có hệ số khuếch đại trong khoảng 20 đến 70. Bóng bán dẫn 2N3055 có thế hoạt động với điện áp VCEO tối đa 60V, dòng điện giới hạn 7A. Bóng bán dẫn 2N3055 là loại bóng bán dẫn có công suất nhỏ Pc = 115W, có dải nhiệt độ hoạt động rộng từ -65oC đến 200oC.

Thông số kỹ thuật:
Model: NPN – TO3
Điện áp cực đại:
VCBO = 100V
VCEO = 60V
VEBO = 7V
Dòng điện cực đại: IC (DC) = 15A, IB = 7A

Nhiệt độ làm việc: -65oC ~ 200oC 

Chi tiết thông số kỹ thuật: https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/239947/STMICROELECTRONICS/2N3055.html

 

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

NHẬN BÁO GIÁ