CHI TIẾT SẢN PHẨM

Bóng Bán Dẫn 2N5401

Danh mục: Bóng bán dẫn
Thương hiệu: KOREA ELECTRONICS (KEC)

2N5401 là loại bóng bán dẫn PNP được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong các ứng dụng điện áp cao, trong đó tải tiêu thụ rất ít năng lượng (tức là dòng được tiêu thụ bởi tải thấp). Có thể thấy nó trong những loại mạch ở hệ thống điện thoại. Loại bóng bán dẫn này cũng được sử dụng khi bạn muốn một thiết bị chuyển mạch đơn giản cho tải điện áp cao.

Chi tiết sản phẩm

Thông số kỹ thuật:
Điện áp cực đại:
VCEO = -150V
VCBO = -160V
VEBO = -5V
Dòng cực đại: IC = -0,6A
Công suất tiêu tán Collector: -0,625W
Mức độ tăng dòng DC: -60 ~ 240
Tần số chuyển đổi: 100MHz
Nhiệt độ hoạt động: -55oC ~ 150oC

Chi tiết thông số kỹ thuật: https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/69038/KEC/2N5401.html

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI