Bóng Bán Dẫn NPN TIP122

TIP122 là một loại bóng bán dẫn NPN Darlington, bóng bán dẫn Darlington có nghĩa là có hai bóng bán dẫn trong một gói được nối để tăng độ lợi ở đầu ra. TIP122 có rất nhiều tính năng tốt như dòng cực góp 5A, điện áp cực phát - cực gốc cực đại là 5V, công suất tiêu tán cực góp tối đa là 65W, độ lợi dòng điện tối thiểu & tối đa bằng 1000. Bóng bán dẫn này được thiết kế để sử dụng như một công tắc và cho các mục đích khuếch đại.

Thông số kỹ thuật:
Loại gói: TO-220
Loại transistor: NPN
Dòng cực góp tối đa: IC = 5A
Điện áp cực góp - cực phát tối đa: VCE = 100V
Điện áp cực góp - cực gốc cực đại: VCB = 100V
Điện áp cực phát - cực gốc tối đa: VEBO = 5V
Công suất tiêu tán cực góp tối đa: 65W
Độ lợi dòng điện DC tối thiểu và tối đa (hFE): 1000
Nhiệt độ bảo quản và hoạt động tối đa: -65oC ~ 150oC

Chi tiết thông số kỹ thuật: https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/tip120-d.pdf

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

NHẬN BÁO GIÁ